måndag 30 april 2018

metoo

metoo

Är idag ett känt uttryck. Dess kortare form är smidig för att uttrycka det Sexualitetsprincipen med många tusen ord försöker förmedla.

nivå 1: prostitution, våldtäkt
nivå 2: fast i barnafödande, omhändertagande av barn
nivå 3: sexuella trakasserier på arbetsplats
nivå 4: älskar andra så mycket och glömmer att älska sig själv, utnyttjas
nivå 5: talar inte om det individen utsätts för
nivå 6: ser samhällsstrukturerna
nivå 7: är med och arbetar för en förändring på jorden, alla upplevelser dessförinnan måste vara renade, bearbetade, läkta annars går det inte att hjälpa andra


Övergrepp är att inte få kredit för kompetens. Oavsett om det gäller sexuell lust, olust, föda barn, jobb, meriter. Att bli sänkt under sin nivå på grund av kön eller inte kön. Detta rör män i lika hög grad.

En man tar från en kvinna utan att fråga om lov, att hon inte värdesätts som egen sexuell varelse. har inte rätten till makten över sitt liv, får inte föra sin egen talan. Han tar kontroll över hennes ekonomi, tar kontroll över hennes meriter. Hon förminskas. Det handlar om att inte värdesätta en individ på grund av kön. Det är respektlöshet och handlar ytterst om förakt. Förmodligen förakt av det egna väsendet av en ytterst ofullkomlig, omedveten individ. Varje kvinna som inser det blir förbannad. Det tål att upprepas många gånger. Strukturerna är cementerade. Männen kan knappt viska att de också utsätts.

you too

Handlar om kvinnors lismande, att baktala mannen inför honom eller andra kvinnor, att vilja ha en man för att kunna få barn, för att bli försörjd, för att höja sin egen status, manipulation, sexuellt bjuda ut sig för att få igenom tankegångar, objektifiera sig själv för att sänka mannens omdöme, vara ihop utan att älska, fejka orgasm och lust.

Könen spelar på de maktstrukturer som erbjuds på detta klot. Ganska ruttet ur min synvinkel.

foto: Marie Torebring, mobilkamera

måndag 23 april 2018

Människan som ett träd

Människans livsresa kan ses som en vägsträcka som tunnar ut i fjärran. Likt en trädgren blir vägen allt smalare, vägvalen, alternativen blir färre ju närmare kronan grenen sträcker sig. Tillslut finns det bara ett val för att nå utsikten högst upp.

Basen är bred och alla vägar är möjliga från början, hos ett träd. Alla grenar når inte toppen, utsikten. Många grenar slutar längre ned. Vart ämnar du ta dig?

Överleva, få barn, få makt, ge kärlek, uttrycka dig, nå insikter, nå toppen. Vad är viktigast för dig?

För Lisa var det att överleva.
Erika ville yrkesarbeta men födde barn istället.
Mia kunde fullfölja yrkesval, självuttryck, resor i världen, kraft, energi.
Malena kämpade med sviterna av det som varit av förtryck, inte kunna föra talan, förvirring.
Deras liv speglar det som idag uttrycks med #metoo.
Lisa, Erika, Mia, Malena är mina huvudkaraktärer då jag skriver.

Tanken är om jag lyckas, orkar, klarar av hela jobbiga skrivprocessen att uttrycka klarheten i novellform. Det lär dröja ...

Innan dess går det att köpa "Så som i himlen så på jorden och "Grymhet är ett litet snällt ord" via Adlibris eller Bokus.

Innan jag reste i världen deltog jag i en konstutställning där jag målade träd, människan som träd.
Som tonåring sysslade jag med botanical art och porträttmålning. Tänker sluta dessa cirklar och ta mig tillbaka till mina rötter.

foto: Marie Torebring Magnolia 23/4 - 18  mobilkamera

söndag 15 april 2018

Bokrecension; "Guldläge på nätet Sökoptimering för alla"

Veckans blogg handlar om sökoptimering, en bokrecension.

Författare till "Guldläge på nätet Sökoptimering för alla" är Magnus Bråth och Michael Wahlgren, Bullet Point Publishing, 2017.


Jag finner tonen i texten något överlägsen. Viss erfarenhet av programmering förutsätts, så boken är inte för alla. För att vara en faktabok så finns en del överflödig text och mycket utelämnas av pedagogisk tydlighet. Men, i stort är den behändig med sina 135 sidor. När du tagit dig igenom texten ger den dig en ide´om vad sökoptimering handlar om, men ger dig per automatik inte guldläge på nätet. Som bibliotekstjänst skriver, många kan ha nytta av boken, vilket är viss skillnad till titelns alla.

Författarna riktar sig ensidigt mot Google. Övriga sökmotorer behandlas inte.

Boken är omarbetad och uppdaterad år 2017 vilket är bra. Det händer mycket på kort tid vad gäller sökoptimering. Det innebär att de tips som ges bör hålla hög tillförlitlighet nu i början av 2018.

Uppdatera är också kontentan av boken. Uppdatera med nytt, unikt material. Kopiera inte. Sajten du arbetar med måste ha rikligt med material. En tunn sajt som inte uppdateras sållas bort. Metaforerna är bra. Som färsk frukt i en affär.

Författarna nämner Wikipedia ett par gånger som ett lyckat exempel på text som gillas av Google.

Det är väl värt att läsa detta häfte om du tänker finnas på Internet. Som författarna skriver i sitt slutord, det finns risker med sökoptimering men ännu större risker att inte använda sig av det.

Här hittar du mer från författarna:

Sökmotorkonsult.se

Brath.se

Så fort jag är på banan igen ska https://marietorebring.se/ få sig en omgång.
foto: Marie Torebring

tisdag 10 april 2018

Glädje

Kanske glädjen är ett grundläggande tillstånd eftersom förmågan att känna tacksamhet finns på den grundläggande nivån. Jag har genom livet känt mig glad och lycklig inombords, trots det massiva lidande som omgivningen försökt och lyckats försätta mig i. Jag har tänkt på det som fantasi, lek. I min inre värld har min nyfikenhet, min lust att lära allt möjligt, undersöka, roa mig haft omättligt begär. Utmaningarna har sporrat min nyfikenhet ytterligare. Min naivitet har varit ett skydd mot negativiteten. Jag har inte förstått bakomliggande syften.

Nu då jag ser klarare skulle jag kunna öka mitt lidande. Människor är många gånger inte på den höga nivå jag tillskrivit dem. Med klarsyn går det att ha förståelse för andra människors lidande. Alla har förmågan att bli något alldeles unikt stort. Det är slöseri med sin tid att sopa medmänniskor under mattan. Den som gör så missar sitt eget mål och gynnar motståndaren, denne som den vill sänka.

I avvaktan på människors framsteg gör jag det som roar mig mest; målar, skapar, tänker, skriver, är fysiskt aktiv.

Glädjen kan inte förmörkas av andra. Hur mycket de än vill det i sin okunskap. Glädjen, om den bor inom dig och du behåller den intakt, sipprar ut med sin spontana sprallighet och förgyller tillvaron för dig. Bara du själv kan angripa den med negativa tankar, men i ett tillstånd av klarhet är du vis nog att inte förstöra dig själv. I boken "Som i en dröm av ljus" närmar sig huvudkaraktären klarsyn.

Medvetenhet är som solen. När den lyser på tillstånd så förändras de. Mörker som skingras kan vara rädsla, oro, ensamhet, instängdhet, trötthet, smärtor, tycka synd om sig själv. När solen skiner kommer människor ut ur sina hålor och talar med varandra, förenas i glädje, lycka, njutning, av positiva tankar.

Vad uppstår glädjen ur? Ljuset?
Ljuset som fanns inom dig hela tiden.
Som en öppen eller stängd plånbok.
Bara plocka fram den ...
Servera det bästa du har


Foto: Marie Torebring
Kungsbackaskogen då isen tinar i vårsolen 


måndag 2 april 2018

Sprickor i isen

Fruset vatten speglar inte.
När isen spricker upp, tinar och blir flytande går det att spegla.
Det vill säga uppleva, se traumat under den frusna ytan.
När stillheten infinner sig.
När dimmorna skingras till horisonten.
När allt är klart går det att se klart i den flytande frusenheten. Det kalla som rinner iväg och skingras av ljuset. Morgonen andas frid och lugn.
Den som är nära din själ speglar dig tydligast.
Tre träd, triangel av kärlek och en massa andra träd som stöttepelare och snårigt ris vid basen. Träd som symbol för människor.
Den fria kronan.
Sikten då allt är klart.
Verkligen inte i boken "Sprickor i isen" i Sexualitetsprincipens serie. Den speglar uttryck, kommunikation, föra sin talan, att göra uppror mot de övergrepp huvudkaraktären utsätts för. Hon är inte i närheten av att förstå bakomliggande trauma.

Att föra talan är krig, uppror. Det finns många som vill få dig tystad, som inte vill att du ska komma till uttryck, som berättar för dig vem du är, hur du ska vara.
Var inte det för att lugna deras oro.
Var dig själv.
Uttryck dig själv.
Ingen annan.
Livet handlar inte om tävlan med andra, om att vara bäst. Det handlar om att alla gör sitt bästa efter sin egen förmåga.

Att nå traumat handlar om att säga nej, stopp. Det blir ett motstånd, en spänning som gör att det spricker och det flytande, livet blir synligt. Sprickan är vass. Den blottlägger en vak. I en vak går det att drunkna, dö. Riskfyllt. Kravla sig upp igen. Just det, kravla. Pole, pole. Försiktigt, sakta, varligt.

En människas själ speglar en annan människas själ.
Kaka söker maka.
Hand i handske.
Likhetsattraktion (egentligen repulsion if it comes to + and - )
Igenkänningsmekanism

Det är ingen slump. Den du dras till har med sig ett budskap. Då allt är färdigarbetat har det ett vackert lyckligt slut. Så länge attraktionen, kriget, kampen pågår håller sig processen i rörelse, flyter mot stillheten, lugnet, tiden då det hela är över. Det är då det är lyckligt. Så länge speglingen pågår är den krävande.

När dag gryr. Ljuset lyser upp ...
... kommer i annan bok.Foto: Marie Torebring
Oerhört tacksam
Tacksamhet skapar en känsla av lycka.
Då spelar alla krokben, ondska, omedvetenhet from loads of people ingen roll.