söndag 30 april 2017

nivå 4 Kärlek och medkänsla

Kärleken innebär att öppna upp omfamningen till sig själv.
Inte till ego; jag, jag, jag och så jag, bara jag ...

narcissism
psykopati

Allt är gott som går dennes väg.
Om det går emot så finns inga medel att sky för att det ändå ska gå i den grandiosa individens planerade väg.
Om detta inte är möjligt, om någon trots hot konstrar finns straffet.
Om detta handlar boken "Så som i himlen så på jorden", som beskriver nivå 4.
Innehållet i storyn visar tydligt på nödvändigheten av att inkludera självet i kärleken.

För att förstå psykopatens eller narcissistens lidande måste dess väg följas en bit och för att kunna komma till insikten att det ingen skillnad är mellan onda eller goda, mellan dig eller någon annan. Detta för att nå förlåtelsens kärna och det som kallas medlidande, empati med de som gör onda handlingar. Men, svaret är obönhörligen att dra sig bort från dennes väg i kärleken till den egna existensen och dess fortsatta existens.

Att älska
Villkorslös kärlek

Med betoning på nödvändigheten av att inte älska så mycket att individen förgör sig själv. Det är ingen kärlek att bli offer, bli martyr. Kärleken inkluderar självet hos den som älskar.

I medkänslan innefattas allt levande. Kärleken till livet, till naturen, till växter, till djur, till berg, till hela planeten.

Jag är värd kärlek.
Jag är värd att älskas.
Du är värd kärlek.
Du är värd att älskas.

Min stråle på jorden är unik.
Den är där för att skina ihop med alla andra strålar.
Vi besitter alla möjligheten till kärlek för
vi befinner oss i kärlekens omfamning.söndag 23 april 2017

nivå 3 Mias bok

"Mias bok" heter den avslutande delen i Sexualitetsprincipens serie.

Mia reser i världen och diskuterar family planning som svar på befolkningsexplosionen och de alltmer ökande miljöproblemen i världen. Hon söker svar i olika kulturer, bland fattig och rik, i olika religioner, i nära iakttagande av världens ledare, på randen mellan liv och död.

Studentrörelser med massmord i Kina och ett avstängt Tianmen square i Beijing, Tibetaner som sätter eld på sig själva i protest, mordet på Radjiv Gandhi, Gulfkrig, skottlossning i Rwanda och massflykt in i Zaire, morden på två svenska liftare i Nya Zealand, krokodiler som dödar, fäder som hänger sina barn på grund av kastväsendet i Indien trots att kastväsendet enligt lag är avskaffat, Scotland Yard undersöker ministermord i Kenya, Karibu Tanzania och allt är nästan frid och fröjd förutom den afrikanska promiskuiteten och HIV förstås. Malaria och Hiv. Tala om dödande. Samt olyckor som sker då människor trillar ned för Himalayas sluttningar i Nepal och en nära vän som är van bergsklättrare dör på ett berg och hans kropp går inte att bärga på grund av otillgängligheten.

Vägen till bergets topp är inte lätt!


söndag 16 april 2017

nivå 3, Vägen mot bergets topp

Vägen mot bergets topp

Jag fick lära mig om Maslows behovstrappa då jag gick i gymnasiet. Detta ledde osökt in på Karl Marx och fördelning av resurser för att täcka behov, kapitalet. Kapitalet ledde mig sen vidare mot frågan om makt.

Vem har makt över samhället?
Vem har makt över individen?

När jag väl begrep frågan om makt hade jag samtidigt fått en andlig fördjupad förståelse för vår existens. Jag hade tragglat mig igenom förståelsen av samhällen med full entusiasm genom att arbeta med rikspolitik, gjort en 800 dagar lång resa i världen för att förstå skillnaden mellan fattig och rik, egoism och altruism. När jag återvände till Sverige hade jag fått svar på mina frågor men mitt sökande var ändå inte till ända. Varför mådde jag inte bra fast jag hade utbildat mig till mitt drömyrke, hade jobb, hade man, bodde i villa, hade en sagolikt vacker trädgård, hade barn, hade råd med semestrar?

Hela jag badade i kärlek. Inte heller detta var nog för mig. Jag sökte den sanna kärlekens innersta essens. Så mitt sökande var tvunget att gå vidare. Om kärlek och medkänsla skriver jag 30 april 2017.

Självförverkligande var inte toppen av berget. Jag skippade Maslow.


söndag 9 april 2017

nivå 2

Nivå 2

Del 2 i Sexualitetsprincipens serie handlar om att göra upp med orsaker.

Genom konsekvenser (beskrivs i boken "Så som i himlen så på jorden") som innebär upprepningar av tidigare händelser (beskrivs i "Lisas bok") får individen möjlighet att öppna ögonen, att se in, få insikt efter att ha gjort sitt tydliga uttryck, fört sin talan.

Titeln på den andra delen i serien är "Sprickor i isen". Som en is krackelerar fasaden och sprickan som uppstår blottlägger vaken, avgrunden som individen måste kravla sig upp ur för att rädda sig från döden och komma vidare på sin resa mot lyckans land.

Huvudpersonen lever i 2000-talet och är inte handikappad, är en mogen kvinna, en mamma. Hon behöver inte som Lisa stå ut med övergrepp för sin överlevnad.

Del 5 i serien, "Erikas bok" handlar om reproduktion. Förebild är min mormorsmor som levde i Bergslagen på 1800-talet. Hon blir med barn då hon är omyndig och tvingas in i äktenskap och beroendet av en man. Hon föder runt tio barn och tar hand om en kusin sen hans mamma gått bort. Hon överlever. Hon får en man. Hon lever i en familj. Hon har föräldrar, syskon och en massa barn. Men, är hon lycklig?

Med ett barn blir relationerna den mellan mamma och barn, pappa och barn, mamma och pappa. Med elva barn blir relationerna som uppstår desto fler. Erika får verkligen träna i relationsbyggen.

Själens psyke var inte läkt. Erika var fortfarande beroende av en partner som förlängning av förälder, den som dog, den frånvarande, den icke bekräftande. Problemet som inte är löst och som kvarstår för väldigt många människor på jorden. Min man, min fru, min kvinna ... Erika hade en man tills han plötsligt dog och hon stod där själv med elva barn. Då fick hon träna sig i överlevnad utan man.

Erikas dröm om ett yrke går i krasch på grund av äktenskap, barn och familjeliv. Självförverkligande är inte rimligt att fundera över på nivå 2. Det ska jag tala om 16 april i denna bloggtråd om Sexualitetsprincipen.

I Sexualitetsprincipens serie ingår:

Del 1: Så som i himlen så på jorden
Del 2: Sprickor i isen
Del 3: Som i en dröm av ljus
Del 4: Lisas bok
Del 5: Erikas bok
Del 6: Mias boksöndag 2 april 2017

nivå 1

Nivå 1

Vägen som kantas av insikter på resan mot det slutgiltiga målet upplysning, att komma hem, att hitta sig själv i ett nystan av virrvarr handlar Sexualitetsprincipen om.

Principen börjar med basala behov som kärlek för överlevnad, grundtrygghet, mat och husrum. Den bok som beskriver detta arbetar jag med nu. Titeln är "Lisas bok".

Utan kärlek överlever inget barn. Sådana psykologiska experiment har gjorts tidigare. Första delen i serien (som finns tryckt i mjukband) heter "Så som i himlen så på jorden". Den beskriver konsekvenserna av det som kommer berättas om i "Lisas bok". Det vill säga bristerna på nivå 1. Det är ofta där vi hittar oss själva, i effekterna av en orsak vi inte minns och ännu mindre förstår. "Så som i himlen så på jorden" är verkan följd av orsakerna i "Lisas bok".

Lyckan, den som vi så lätt kan instämma i att den vill vi uppnå oavsett vilken tro vi bekänner oss till känns så flyktig, lik en fjäril som fladdrar iväg omöjlig att fånga. Resan till lyckans paradis går genom helvetets förgård. För att känna lycka och glädje måste så mycket inses, stärkas, kämpas igenom innan individen kan förstå vad verklig lycka är.

Ja, först måste vi ha mat. Till det behöver vi äga eller få. Räcker det för att känna lycka?

Vi vill ha mer, som tak över huvudet. Räcker det med en säng i ett rum?

Vi jämför oss med andra. Habegär och avund är fallgropar att falla i.

Lisas svårighet bestod av den tid hon levde i (1700-talet), den ålder hon hade (barn), det kön hon hade (flicka). Livet ställdes på sin spets då hon blev föräldralös och dessutom handikappad.

Och om vi faller i grundtrygghet blir konsekvenserna oro, rädsla, kanske ångest. Om vi inte kan ta hand om oss själva, kan vi antagligen inte ta hand om barn heller. För nästa nivå av utveckling är reproduktion. Om det handlar nästa söndags blogg.


röd vallmo Öland 2016 Marie Torebring