torsdag 9 mars 2017

Skatten vid regnbågens ände

Skatten vid regnbågens ände

Ur dyn växer lotusen fram.
Medlidande.
Hur ska du kunna lida med någon annan om du aldrig har lidit själv?
Att gå vidare från lidande till medlidande varför är det viktigt?

Bakom hörnet finns en skatt. I en skattkista finns glädjen om du lyfter på locket. Men, locket är tungt så du måste kämpa. Kämpa dig genomöverlevnad, genom förståelse, insikt, mognad, föra ett inre krig med dig själv gentemot allt som begränsar dina möjligheter, släpa dig själv fram till förlåtelsens altare. När du förstår faller alla vapen till marken.

Det kunde ha varit du. Du var där, du var med. Du smakade lidandets frukt och vet vad det innebar. Det som återstår är enkelt. Det kallas för lycka. Egentligen spelar ingenting någon roll. Skratta. Älska dig själv och din medmänniska, naturen, livet ...

Det svåra var enkelt.
Det enkla var mycket svårt.

Relationer

Vem vill skriva om våld då det handlar om kärlek?

Vem vågar ens tänka tanken på våld i nära relationer? Är relationen nära då? Hemmets väggar innesluter relationen, men den kan var lika främmande och skrämmande som en elak fantasi och kanske i högre grad för att de där väggarna finns. Lämna, fly, ta sig bort är inte alltid möjligt. Speciellt inte om individen inte är myndig, inte har ett jobb eller på annat sätt kan försörja sig eller ta sig någon vart.

Vad är det vi söker i kärleken, det nära?

Trygghet? Varför är vi otrygga?
Döva ensamhet? Vi är flockdjur.
Sällskap, resor, social förankring, erkännande, tradition.
Kan någon annan uppfylla allt detta?
Ja, enligt samhällskonstruktionen.

Dörren är stängd och få vet vad som sker bakom den stängda dörren. Få eller ingen vill veta.
De som vet bryr sig inte. Är rädda, likgiltiga eller nöjda bara de får sin lön.
Vi är utelämnade till oss själva.

Hur hantera våld, psykisk misshandel, slag, sparkar, bli dragen i håret, tillmälen, frågor, kontroll, bevakning, att vara instängd? Hur begrava det och gå vidare?

Gå vidare till vad?

onsdag 8 mars 2017

Internationella kvinnodagen

Det är en viktig dag idag.

Sexualitetsprincipen har jämställdhet som mål.

Jämställdhet inom individen och utåt i samhällen kan tyckas som en utopi.

Det mest jämställda landet i världen är Island enligt National Geographic, Sverige nr 1 24/1-20/2 2017. Sverige hamnar på fjärde plats efter Norge och Finland. I övrigt hamnar många länder beklämmande långt efter vad gäller livsvillkor för individer med annat kön än man.

Världens två ledande ekonomier är USA och Kina. De landar på 24 respektive 74 plats av 109 länder.

Att vara kvinna innebär inte automatiskt att frågans innebörd förstås. Kanske handlar jämställdhetsfrågan om balans inuti individen, att kunna ge respekt och se till att bemötas med sådan. En förminskning av kvinnan kan göras av andra kvinnor och många gånger omedvetet av henne själv.
Också män misshandlas, luras, får utstå svek, tvingas till sex och utesluts ur betydande sammanhang.

Jämställdhetsfrågan inkluderar kvinnors lika rätt till makt, ekonomi, inflytande och bestämmanderätt över sitt liv och sin kropp.

Världen behöver ännu fler förebilder för att leda in människor på andra möjliga vägar än den gängse rådande.

Om kvinnan inte äger rätten till sin egen sexualitet, om hon tvingas underordna sig med orden att män har större lust än kvinnor berövas även mannen den sköna lusten från kvinnans väsen. Det är en förlust för alla parter.

Det är en viktig dag idag.