söndag 28 maj 2017

mors dag


menstruation
28 dagars cykel
rött
blod
vatten
och celler
röda, vita blodkroppar
och blodplättar
socker, protein, näring
blodpudding, blodpalt
att vara kvinna
att kunna få barn
att inte kunna få barn
att dö i barnsäng
att dö i sitt eget blod
att simma i det röda
och drunkna i övergivenhetens hav
handlar Lisas bok om


måndag 22 maj 2017

nivå 6

När kreativiteten har kommit till uttryck i en individuell medvetenhet kan personen frigöra sig från det manipulativa spel som förekommer i den omedvetna sexualiteten på nivå 1 och nivå 2. Individen är medveten och kan ta ansvar för sin sexualitet. Det är början till det som kallas tantrisk sexualitet. Om detta handlar del 3 i "Sexualitetsprincipens" serie. Boken har fått titeln "Som i en dröm av ljus". På nivå 6 förenas kropp med själ och sexualiteten blir en väg till andlig mognad. I en sådan relation möts parterna som jämlika. Då de är mycket nära varandra andligen och mentalt är det som om de cirklar runt det andliga bergets topp när de vågar uttrycka sin känsla och visa sin sårbarhet.

Nära toppen av berget går vandringen sakta och så gick det till på min färd mot bergets topp. Svaret fanns inte att söka ute i världen, så jag började reflektera över mitt liv och de människor som omgav mig. Jag såg mer och mer. Jag stod på toppen av mitt eget berg och såg min vandring uppför berget och någonstans slöts cirklar då det blev som att komma hem.

Alla könen är ansvariga för den intrassling och maktobalans vi har på jorden och som gör att vi har så många svåra problem att brottas med. Vi kan inte skylla ifrån oss på någon, fördöma någon. Vi kan enbart ta ett stort ansvar för vår egen moraliska existens och på så vis skapa en förändring. Förövarna är också frivilliga offer om vi vill uttrycka oss i de termerna.

Böckerna som ingår i serien är:

"Lisas bok"    1700-talet
"Erikas bok"  1800-talet
"Mias bok"    1900-talet
"Så som i himlen så på jorden" 2000-talet
"Sprickor i isen"                        2000-talet
"Som i en dröm av ljus"            2000-talet

Böckerna ska gå att läsas separat i valfri ordning, men det finns kopplingar mellan samtliga.tisdag 16 maj 2017

nivå 5, kommunikation, flöde, flow

Uttryck, kreativitet, skaparkraft gäller för det mesta i livet. Förälskelse, vänskap, sex, att skriva, att måla, att virka. Så var vill du flöda någonstans?

Du bygger där du står oavsett om du är medveten eller omedveten. Om du upprepar en viss kunskap, ett visst yrke, som att tvätta familjens kläder år ut och år in så blir du tillslut mycket bra på det. När du ska prova något nytt går det till en början trögt, är kämpigt, ger sig inte så lätt. Om du upprepar, inte ger dig, envist fortsätter utan bedömning, utan självanklagelser eller att lyssna till andra som vill vara kaptener i ditt liv så kommer det tillslut börja flöda, gå lättare.

Om du pausar släpper du greppet om flow och du får tänka efter, hur var det nu ...

I skrivprocessen är det nödvändigt för att låta texten vila så att du kan se på den med nya ögon. I akvarellmålning måste vissa partier torka innan fortsatt målning är möjlig. I det mesta är det bra för resultatet att distansera sig, att ta en paus. Kanske måste processen flöda åt ett annat håll? Vänskaper vilar, relationer tar slut.

Upprepa, håll ut, andas, tänk inte, måla, måla, måla, skriv, skriv, skriv. Koncentrera dig så starkt att du blir ett med processen. I detta finns flow. Flow är glädje, lycka. Flow är ett förhållningssätt. Den som myntade begreppet heter Mihalycsikszentmihalyi med titel professor i psykologi, Chicago.


söndag 7 maj 2017

Så som i himlen så på jorden

"Så som i himlen så på jorden" är rubriken på del 1 i Sexualitetsprincipens serie. Jag tänker mig att en förändring kan ske i närvaro av kärlek. Därför ville jag börja där, mitt i prick, i hjärtats centrala läge med mina böcker.

Kärleken och medkänslan kan beskrivas som en skiljelinje mellan det omedvetna och det medvetna. Nivå 1, 2 och 3 beskriver den fysiska omedvetna existensen på jorden. Erfarenheter måste bearbetas, renas och klaras ut för att det ska bli möjligt att stiga högre i medvetande till nivå 5, 6 och 7.

Boken "Så som i himlen så på jorden" beskriver hur dåtid läkes genom nutid. Den tangerar hur dåtid, nutid och framtid är ett, att de sammanstrålar för att tiden inte är linjär. Texten uttrycker drömmar som ställs mot medvetna vardagshändelser. Den visar på en möjlig väg hur sjukdom och trauma kan läkas, även om det inte är helt tydligt genom att bara läsa del 1 i serien. Genom att vandra vägen mot medvetenhet är det en hel del problem som lägges bakom individen.

Livet är en reningsprocess, en grumlig dy och kan många gånger te sig förvirrat eller så blundar individen med kraft och låtsas att allt är bra och ser inte det som är uppenbart för andra. Målet med resan ter sig inte alltid så klart som önskvärt är.

Grymhet, att vara utvecklad och outvecklad på samma gång är väl utbrett. Individer som delvis har nått långt och kan ta makt, men inte är friska i hjärtat, i kärlek och medkänsla leder till avarten maktfullkomlighet, avsaknad av respekt och jämlik nivå med annat levande.

Del 1, 2 och 3 i Sexualitetsprincipens serie handlar om störda grunder och hur de tar sig uttryck i dominans, överdrivet sexuellt begär, maktmissbruk, kontroll, manipulation. Ett samspel som inte kan kallas relation då det råder maktobalans. En person viker sig och en är den som reglerar villkoren.

Sjukdom, energiblockering som satt sig i den fysiska kroppen måste åtgärdas, förstås innan det går att träda in på nivå 5, 6 och om möjligt få en gloria på huvudet för att kunna gå utanför den fysiska kroppens medvetande på nivå 7.

Börja i hjärtat! Öva kärlek och medkänsla så faller mycket på plats runtomkring!