onsdag 21 februari 2018

Copyright

Att uttrycka sig på något sätt är skönt för alla individer. Att komma till uttryck blir något utöver att existera. Det kan vara att skriva dagbok ifall ens tankar och reflektioner är tystade.

Att någon annan stjäl ens texter är intrång i det upphovsrättsliga skydd en text genast får i Sverige vid nedtecknande av orden, i själva skapelseögonblicket. Det innebär att den som skapat verket bestämmer hur det får användas.

Att inspireras, skapa vidare är fullt tillåtet och det vackra med all kreativ verksamhet. Det synliggör den kreativa kopplingen till livet, evolutionen. Det som bäst översätts med förändring, att flöda med i livets flod.

Förmågan till kreativ verksamhet är förknippad med kommunikation, röst, talan, att uttrycka sig. Det bästa är om individen får lov att uttrycka sig själv och ingen annan profiterar på individens själsliga talan. För i det konstnärliga lägger personen in sin själ. Det är så den unika rösten syns. Den som ingen annan kan eller får stjäla.

Det upphovsrättsliga skyddet sträcker sig i Sverige 70 år efter upphovsmannens död. Därefter är det fritt att publicera någon känd eller okänd persons texter.

Läs gärna Göran Fagerströms bok "Copyright och tryckfrihet för författare och bokutgivare", Bokverket, 2016


tisdag 13 februari 2018

Kollektioner, Så som i himlen så på jorden

Söndagen bjöd på trevliga författarmöten i Varberg. Carl-Magnus Stolt och Therese Loreskär berättade om sina fantastiska författarskap och gav mig mycket inspiration. Inhandlade Carl-Magnus avhandling "Den beprövade erfarenheten Medicinsk idéhistoria och läkekonst i Boråsbygden 1780-1900" för att få idéer då jag skriver historiska romaner. Jag har dock en annan grund för mitt skrivande än det dokumentära.

Carl-Magnus har en gedigen meritlista, förutom cancerläkare, överläkare, professor i humanistisk medicin vid Karolinska institutet är han lyriker, författare, konstnär.

Therese skriver om en bloggdrottning förutom barnlitteratur, startade en nätbokhandel som blev lönsam redan efter tio månader och kunde säljas vidare. Hon är som en raket på bokhimlen. Båda författarna är otroligt produktiva.

Nu till min veckas blogginlägg som är något försenad. Inlägget är texten till de smyckeskollektioner jag gjort till min första skönlitterära trilogi. (1. Så som i himlen så på jorden 2. Sprickor i isen 3. Som i en dröm av ljus)

Kärlek rymmer mångfald
Kärlek har många uttrycksformer
Glädjen att vistas i naturen
Att betrakta vacker konst
Att finnas som medmänniska
Kärleken sträcker sig mot alla
ung, gammal, vit, rosa, gul, orange, brun, svart
Den gör inte åtskillnad i skillnader
Den skapar gemenskap och lika värde

Kärleken är evig
Kärlek är momentan
och alltid bestående
Den kan vara brutal
då det är en stark kraft
Kärleken är livet, bandet som förenar
Den förankrar människan i naturen
Den verkar över tid, rum, avstånd, förstånd, motsatser, gränser
Den penetrerar hinder och fortsätter i ett flöde utan slut

Du är unik
Det finns ingen annan som är du
Du är
Uniciteten har ett värde
Du är inte ersättbar
Du måste våga ta din plats
Du har din existentiella rättighet
Den bör få ett utrymme
ingen någonsin begränsar
Genom att uttrycka din unika personlighet
kan du vara ett föredöme för andras unicitet

Grundtrygghet
Grunden, basen för överlevnaden
Mat, sömn, rörelse, gemenskap, sexualitet
Utan grunden är reproduktion och självförverkligande inte möjlig
Lidandet som uppstår i en otrygg grund möjliggör empati
att kunna känna med andra människors lidande
Otrygghet kräver att vi reparerar grunden
för att nå längre i andliga förmågor

Livgivande
I livmodern anlägger fostret en moderkaka
En hyllning till alla livmödrar
Vi människor är alla sprungna ur en livmoder
Livet sträcker sig utöver mänskligheten
tar sig vidare ut ur det lilla rummet
Livet rymmer det gränslösa

Stor-liten
I motsatser kan helheten upptäckas
Den lilla leder den stora i sina behov
genom skrik, gester, kommunikation
Den vuxne vägleder barnet som härmar
Den erfarne visar novisen
Nybörjaren har nya idéer
Så utövas ett växelspel som skapar 
en flexibilitet för bästa möjliga lösningar

Lika värde
ung gamma
lång kort
tjock smal
kvinna man
den det
ful vacker
värdeladdningar utan betydelse

Vänskapsband
Binder samman den ene med den andre
Ett tillitsband som inte brister av olikheter
Ett band av glädje
av att finnas för varandra
att ge av varandras tid
det dyrbaraste som finns

Bubblande glädje
Var gång jag ser dig
var gång jag får uttrycka mig själv
var gång solen skiner
varje morgon jag vaknar
till en ny dag som ger mig möjligheter
Skapandeprocesser fyller mig med glädje
Pärlband av idéer som får sitt utlopp

Fragment
Förälskelse är som kaksmulor vid ett buffébord
För den hungrande blir smulorna som tårtor
smaskiga, gräddiga
Sötman gör att mer vill ha mer
Drogen stillar inte hungern
Av delarna kan så småningom ett
färdiglagt pussel visa sin tydliga bild

Skönheten kommer inifrån
Det är där den djupa attraktionskraften ligger
All rikedom människan bär inom sig
förmedlar hon i röst, i öga, i kroppshållning,
i rörelsemönster, i tankeprocesser, i kreativa lösningar
Den är inte fixad
Den är naken och naturlig
oavsett vilka kläder personen bär

Tvåsamhet
Strul i kommunikationen
En är rosa, en är blå
En talar ett språk, en talar inte alls
En går före, en går efter
En går vid sidan om tvåsamheten
ser inte, vet inte, försöker följa
Spåren leder parallellt
korsar varandra och det blir strul
Makt, självrättfärdigande, egenvärde, självkänsla, sårbarhet, övertag
Mäta sig med varandra för att hitta formerna
för samexistensen, tangera den andre i närhet
En dragkamp där attraktionen drar
och kampen om att inte förgöras tar strid
Divergerar eller konvergerar

Treenighet
Själ, tanke, kropp
mamma, pappa, barn
dåtid, nutid, framtid
proton, neutron, elektron
far, son, helig ande
högt, lågt, mittemellan
Skapelsen, bevarandet, förstörelsen
Tredje vägen ut
Två trianglar blir en stjärna

Vända blad
Börja på nytt
På annat sätt
Se framtiden an med tillförsikt
Börja ett nytt kapitel i livet
med kärleksfullt lugn
Lämna det som varit bakom, släppa
Kunskaper, erfarenheter
som hjälper det nya
att bli så mycket bättre

Spiralvriden rörelse mot ljuset
Årsvarv, solvarv, livsvarv
med en gradvis förskjutning
Upprepningar som bär på en förändring
till det bättre
En fokuspunkt, laserstrålen, essensen
Det alla rörelser runt, runt mynnar ut i

Varje människa bär sin egen historia
Människor går vid din sida, men bara du
kan göra resan som blir ditt liv
Du sprang, du gick, du stod still och stampade
oberörd inför somligt och annat satte djupa spår
Du är och förblir unik
Du gjorde ditt bästa hela tiden

Ljus - mörker
Mörker blir synligt i ljus
Ljuset lyser upp mörkret
Båda behövs
för att tydliggöra
den andres existens

Yin - Yang
Ett växelspel av dynamiska krafter
i en helhetscirkel
Utrymmet delas av solsidan och skuggsidan
motsatserna
som skapar balans i tillvaron

Mental klarhet
Skingrade dimridåer
då dualitet upplöses till helhet
fördelar, nackdelar
manligt, kvinnligt
gammalt, nytt
Då motsatser ställer 
sanningen i ljuset