lördag 29 juli 2017

Begravningen

Begravningen


Ett barn älskar sin förälder villkorslöst
när han slår mamman
när han hotar
straffar
sviker
ljuger
går bakom ryggen
hamnar i fängelse och inte berättar det
förlorar vårdnaden och inte berättar det
när hans hjärta är stängt
och kärleken till honom omöjlig
fortsätter barnet ändå med sin kärlek
tills barnet förstår att det måste klara sig utan honom
vilket det har gjort hela livet
självbedrägeriet fortsätter
tills han har förgjort sig själv fullständigt
Barnet lär sig vad överleva är och
att kärlekens motsats är likgiltighet
Släktingar står likgiltiga bredvid
vänder ryggen till
Barnet finns inte, har aldrig funnits
Barnet lär sig krigets mekanismer och
undrar var all rädsla han bär på kommer ifrån

söndag 16 juli 2017

Tantra

Universum är rent medvetande.
För att manifestera universum behövs två polära krafter. Ingen av dem kan existera utan den andre för att helheten ska kunna manifesteras.

Shiva är maskulin, statisk, icke manifesterat medvetande som har förmåga att bli men inte förmåga till förändring.

Shakti är feminin, dynamisk, kreativ, skapande form.

Människan är ett miniatyruniversum.
Allt stort går igen i det lilla. Mönster upprepar sig i det oändliga. Om du ser mönster, speglingar, upprepningar, matematik, former, beteenden hos människor, kan virka, sticka, måla, sy så kan du närma dig universums inre kärna. I studiet av växter är detta extra tydligt.

Ett annat namn för Shakti i människor är kundalini. I kundaliniyoga är syftet att väcka henne till liv så att hon kan stiga upp genom chakran för att förena sig med Shiva ovanför huvudkronan till ett rent medvetande. Med andra ord en slags förening likt ett bröllop där individens maskulina och feminina aspekter förenar sig. En skaparkraft uppstår, ett manifest blir till där uppdelning i manligt och feminint upphör. Det dualistiska seendet försvinner. Människan blir hel.

Kundalini återgår sen till att vila vid ryggradens slut.

Jag har läst ett år biokemi vid Göteborgs universitet. Jag har tragglat DNA molekylen på detaljnivå, det vill säga avstånd mellan atomer. För mig är det naturligt att översätta mitt seende med kundalini, chakra, tantra. För mig faller då livet, skapelsens innersta väsen på plats. DNA molekyl varvad med färg och form och ett passionerat intresse för växter där vilostadier, formförändring, cykler, könlig, könlös förökning ingår har gjort det lätt för mig att förstå att vägen uppför berget går inåt till kärnan.

Mount Meru
Mount Meru är det kosmiska berget i universums center. Människans andliga resa från materiell existens till ultimat upplysning är en stegvis förflyttning, klättring uppför ett fiktivt berg mot centret, det innersta av väsendet.

Den andliga verkligheten (nirvana) är inte skild från erfarenhetsverkligheten (samsara). I tantra finns tron på möjligheten att uppnå bestående upplysning, nå frihet i ett förkroppsligat stadium. Det vill säga, det är ingen efter döden upplevelse.

Återfödelse, karma finns med som beståndsdelar i en tantrisk upplevelse. En andlig upplysning leder till psykologiska förmågor. Den sexuella energin är en energireservoar som bör användas med vishet för att höja den andliga nivån. Tantra har en esoterisk tradition och på grund av den hemliga disciplinen kan den vara svår att förstå. Tekniken är dold och inte nåbar för den som inte är mottaglig för dess nivå. Med detta förstås om inte rätt moral, mental och andlig förberedelse finns kan den vara för kraftfull och kasta omkull den som inte är redo och vara till mer skada än nytta.

Heligt sex kan lätt missförstås. Det handlar inte om droger, inte om kroppslig orgasm. Om jag skulle våga uttrycka mig som har kristendomsskolning och inte är född i österlandet skulle jag säga fokus, nära berget Meru, mycket nära sin egen existentiella kärna och lämna den.

LÄS MIN BOK  "Som i en dröm av ljus" för att få en inblick!  (Boken är skriven, men inte tryckt än)

Upplysningen går inte att jaga med viljekraft, då glider den undan. Att vara öppen, sann, ärlig är fundamentala förutsättningar. Den träffar oss när vi minst anar det. Den är separerad från ego, från att med kraft vilja.


söndag 9 juli 2017

Kundalini

Där rädslan finns, där finns skatten gömd.

Jag har haft ormfobi sen min begynnelse 1962.
Drömde om kundalini och visste inte vad det var.
Så var det trots att jag varit i Indien, Nepal, Kina, Thailand, Malaysia, Singapore.
Men, framförallt Nepal!

Supercoiled - som DNA

Ihopringlad likt huggormen som väste åt mig då jag plockade blåbär i Småland, då jag plockade blommor i Kungälv, då jag rörde mig i skog och mark. Ormarna som jagade mig var jag än gick och som lät kallsvetten knottra min hud och hjärtat att dunka som värsta hårdrocksbandet.

Jag har läst psykologi sen tonåren och visste att det går att träna bort ormfobi. Jag gick naturvetenskapligt sakligt tillväga och var och tittade på ormar i Bangkok, i Zaire, i Uganda, i Australien. But there they told me to be aware of them, poison you know, can kill a horse, don´t walk where they are asleep in the sand. Well, people did not allow me ta walk where I planned my walkabout.

Jag arbetade med en orm i ett terrarium jämte katedern. Ormen blev min kompis som jag hyste empati för då den inte mådde bra och började resa sig ilsket mot glasväggen.

Ändå, trots den där psykologiska träningen ryser det av äckel i mig då jag ser ormar på bild. En stolt ursnygg snok med tydligt gula fläckar korsade min väg i Kungsbackaskogen. Jag kan mitt symbolspråk och förvandlingen var nära och kom ...

Kundalini ligger ihopringlad vid första chakrat. När kundalini träffas, slås på och vaknar, rullar hon upp sig och börjar stiga som en rasande orm och öppnar chakran på sin väg upp till det sjunde chakrat där, enligt indiska texter, Shakti sammansmälter med Shiva. Det sjunde chakrat, kronan, är beläget ovanför huvudet. Den stigande kundalini öppnar upp en andlig medvetenhet steg för steg.

De böcker jag skriver handlar om andlighet bakom förälskelse, kärlek, svek, övergivenhet, fysisk och psykisk misshandel. För att läsa böckerna behöver du inte vara intresserad av andliga frågor eller förstå sådant. Vi föds till livet och där börjar resan för oss alla med soppans ingredienser av vatten och buljong som grund. Känslor som kokar, som måste stillas till ett inre lugn.
söndag 2 juli 2017

Chakra

Chakra är psykiska centra längs ryggraden. De har medvetandepotential utanför den fysiska kroppen, i eterisk kropp.

Chakra finns beskrivna i gamla indiska texter. Antalet och respektive placering varierar. Jag fokuserar på sju stycken. Sex skönlitterära böcker och en novellsamling kommer att uttrycka dessa nivåer.

Lyrik till varje skönlitterär del är planerad. Att skriva lyrik är mer tidskrävande, innehåller mer fokus än skönlitteratur, än feelgood och annan typ av text då varje bokstav är mättad med ett rikt innehåll såväl förståelsemässigt som ljudmässigt. Så då lovar jag stort. Och håller ännu större ... hm

En uppstigning genom chakra kan ses som en resa genom självet som då renas och förfinar den energi som finns i kundalini (mer om kundalini i kommande blogg). Den psykiska, mentala energin renas stegvis i chakran till andlig energi.

Chakran är transformationscentrum. Typ vattenkraft; lägesenergi i en damm blir i fallet rörelseenergi som vi i en generator kan omvandla till elenergi.

Jag har valt att kalla dessa för nivå 1, 2, 3, 4, 5, 6 i den här bloggen för att kunna koppla dem till de böcker jag skriver.

För närvarande skriver jag på nivå 1 där Lisa kämpar med överlevnad och sin existens. Röd färg består av en lång våglängd, det vill säga har lågt energiinnehåll. Den utgör grundnivån.