lördag 24 juni 2017

Midsommar

Att plocka sju sorters blommor och lägga dem under huvudkudden, drömma om den tilltänkte gjorde jag som barn. För mig var det roligaste att inte få prata och min mosters min då hon sa till oss att försöka sova. Sju gärdsgårdar lyckades vi också kliva över. Talet är sju. Om det tänkte jag lika lite på som giftermål eller någon drömprins. Jag var i det glada nuet av sommar, ängar fulla av blommor och formandet av ljusa minnen.

Att binda en krans att ha i håret var jag en hejare på. Två kransar dinglade vid fallosen. Dansa runt stången. Kärleksdansen. Den första och den sista. Den ende eller flera.
För riklig skörd, för fruktsamhet. En glädjens, lyckans, lössläppthetens sorglösa tillvaronatt.

Natten då dagen är som längst.
Sen vänder det.
En ständig förvandling.
En glädjens natt.
Den sista långa ljusstrimman innan vi skördar vad vi sått.
Får det vi har förstått.

Böckerna i Sexualitetsprincipens serie uttrycker min förståelse av mitt levande väsen.
Lisas värk i foten blev som värst sommartid.
Erika haltade.
Mia besteg berg.

Så som i himlen,
Sprickor i isen,
Som i en dröm av ljus handlar om då ljuset skingrar mörkret. Om att med bensmärta forcera en extremt uttalad sexualdrift som slagit slint i hjärnans belöningssystem likt alkoholism, arbetsnarkomani, spelberoende. Det finns en uppsjö av mänskliga påfund för att slippa leta efter nålen i höstacken eller fyrklövern på ängen. Jag försökte på allvar i min morfars trädgård leta efter fyrklöver, men lyckades aldrig. Jag hittade bara tusenskönor.


midsommarblomster

måndag 12 juni 2017

Bokrecension; Vanartigt kvinnfolk - socialhistoria från 1780-talets Karlskrona

Bokrecension; " Vanartigt kvinnfolk - socialhistoria från 1780-talets Karlskrona -", Michael Helgesson, Blekinge museum, 2003

Titeln leder till vissa tankegångar med kopplingar till mina texter, men boken beskriver barn i samhällets trasiga utkanter. Fickstölder, beröva fattigdomen med berusningsmedel, brännvin. Barns godtrogenhet och hur de i en viss miljö formas till förslagenhet. Kan jämföras med hur det svenska samhället av idag hårdnar i konkurrensen om överlevnad, då lögnen, det falska spelet blir en huvudingrediens för att ta sig vidare. Så såg det svenska samhället ut för 250 år sedan. Det har inte alltid funnits guldäpplen av skattepengar på de svenska äppelträden.

Författaren förfäras över små detaljer som han inte riktigt tycks tro på. Och jag har kanske slutat att förundras över alla sammanträffanden. I Lisas bok avslöjas en del om höga herrars förehavanden. Med andra ord är boken, Vanartigt kvinnfolk för mig en bekräftelse på det som finns i mitt huvud som från ingenstans ...

Mycket fokus läggs på de många krogarna, brännvinet, superiet och dess konsekvenser. Kvinnor driver krogar. Vanartigt tycker jag inte är rätt ord för att beskriva den tidens samhälle. Jag saknar det kvinnliga perspektivet på att vara kvinna på 1700-talet.
fredag 9 juni 2017

Bokrecension; "Dessa arma uslingar ... - sjuk och fattigvård i 1700-talets Karlskrona

 Bokrecension; "Dessa arma uslingar ... - sjuk och fattigvård i 1700-talets Karlskrona, Michael Helgesson, Bengt I Lindskog, Blekinge museum, 2000


Boken är lättsamt skriven på ett underhållande sätt. Den ger en tydlig inblick i sjukvårdens framväxt och en förståelse för att det inte var så länge sedan vi i Sverige hade utbredd syfilis, malaria, fattigdom, tuberkulos, smittkoppor, rödsot (dysenteri), influensa, svält, tidig död, hög barnadödlighet.

Mycket från den tiden är sig likt i dagens samhälle. Rika handelsmän och fattiga pigor, kvinnors beroende av mannen, fattiga änkor, föräldralösa barn. Inför en utvecklad brand står fattig som rik nästan lika utblottade framgår också av texten.

Boken visar hur kunskap möter okunskap. Den visar på medmänsklighet, att vilja ta hand om sin nästa. Människor som gör vad de kan för främlingar. Människor som också tar avstånd från sin nästa i okunskap, för att de inte förstår smittspridningsvägar. Människor som ramlar ned hos okända och dör, som då får se till att dessa begravs. Boken ger en tydlig inblick i 1700 - talets Karlskrona.

År 1752 startade vårt första allmänna undervisningssjukhus, Serafimerlasarettet i Stockholm. Där arbetade min mormor. Där träffade hon min morfar som var patient. Hon var 18 år och han 20 år. Om hon gifte sig så förlorade hon arbetet och därför sköt de fram det hela till 30 årsåldern. Det var kring sekelskiftet då 1800 - tal gick över i 1900 - tal. Delar av detta kommer du kunna läsa om i "Erikas bok".söndag 4 juni 2017

röd/blå basen/toppen i Sexualitetsprincipens bergsbestigningOm pojkar kläs i blått och flickor i rött ...
Om pojkar omges med blått och flickor enbart rött ...
... så vill vi uppmuntra intellekt, en klar medvetenhet hos pojkar och en trygg grund hos flickor.

Om kvinnor står för basen, för hemmet, för grunden, för relationer och kärlek (rosa), men inte utvecklar sitt intellekt så blir vår klara syn på jorden nyansfri. Vi blir trygga i materiell rikedom, men vi förstår inte. Pojkarnas förstånd räcker inte till för harmoni. Ensidighet fungerar inte universellt, kraft - motkraft gäller, motsatser kan förenas till en helhet. Utan en trygg grund att stå på, utan balans skapar intellektet en maktfullkomlig struktur. Om inte rosa kärlek inplanteras så kommer individen med stor kapacitet handla kärlekslöst.

Alla färger är vackra och har sin givna plats i färgspektrets frekvensordning. Vi behöver som individer balansera alla färger, alla frekvenser av energi, brottas med blockeringar för att bli vårt sanna väsen. Låt människorna bli fria att söka efter harmoni i sin egen takt. Tvinga ingen att bekänna färg, bekänna kön. Låt var och en få stråla från sin egen horisont.

röd            1     räds mindre, älska mer
orange      2     klaga mindre, uppskatta mer
gul            3     iaktta mindre, agera mer
grön/rosa  4     döm mindre, acceptera mer
blå/turkos 5     tala mindre, lyssna mer
indigo/lila 6     var mindre bekymrad, le mer
vit             7     tänk mindre, känn merBotaniska trädgården i Göteborg
24/5 - 2017