söndag 26 november 2017

Bokrecension; "Omgiven av idioter", Thomas Erikson


Bokrecension; "Omgiven av idioter" av Thomas Erikson, Månpocket 2017

Kanske håller en så vågad tanke som att det uppstår speciella personligheter när obalans i energisystemet råder inom en människa. DISA; dominans, inspirerande, stabilitet, analytisk förmåga har för enkelhets skull översatts till färger av Thomas Erikson. Röd, gul, grön, blå.

Jag tänker mig att en upplyst människa har balans mellan dessa egenskaper. Hypotetiskt skulle individen då vara drivande till en fjärdedel, en fjärdedel socialt utåtriktad, en fjärdedel inte alltför förändringsbenägen samt ha en logisk, saklig analysförmåga utöver allt det andra. Det skulle vara en människa som nått framgång på alla plan och det är klart att en sådan individ inte är lätt att hitta.

När människan har nått självinsikt, upplysning så kan energier flöda fritt inom individen för att uttrycka eller hålla tillbaka där det är lämpligt. Med självinsikt ökar förståelsen för andra människor. Detta är mitt tillägg efter att ha läst boken "Omgiven av idioter".

Det röda inom mig säger att det var för många ord i boken. För mycket utfyllnader med onödiga meningar som saktade ned tempot i läsningen. Det gjorde att texten landade mellan skönlitteratur och fakta. Som naturvetare ser jag att faktatext bör vara striktare. Jag upplevde att det fanns för många jag i boken, liksom det börjar bli i den här bloggen ... vilket fick texten att mer framstå som en reflektion över Thomas yrkeskarriär.

Att på ett föredömligt pedagogiskt sätt översätta mänskliga beteenden till färger gör att läsaren får ett redskap att förstå sig själv och att kommunicera med sina medmänniskor smidigare. 

Jag vänder mig mot ordet idiot i titeln. I förnedrande hjärntvättssyfte har ordet kastats mot mig och gör att titeln och hela boken blev motbjudande och det gröna beteendet tog vid. Det tog år innan jag tog mig an boken. Vem är idiot? Det nämns inte i boken. Men, Thomas tar upp spörsmålet i "Framgångspodden nummer 146" där han är gäst. Rekommenderar starkt avsnittet!

Förståndshandikappad. Hur kan vi förstå varandra bättre? Undertiteln är också provocerande, så som all undervisning bör vara, "hur man förstår dem som inte går att förstå". Man? (talspråk i skriftspråk som påstår sig vara fakta, blå) Jo, i mig finns ett stänk av alla färger, besserwisser (ser detaljer) ... snacksalig (slarvar med detaljer) ... bufflig (rakt på sak, inga krusiduller) ... samarbete är viktigt för mig (bort med hierarkier). Så kan synvinkeln alltid med övriga färgers kraft ändras, analytisk ... lätt för skratt ... driven ... har alltid en hjälpande hand.

Texten i boken är fullt användbar som en del i jakten på förståelsen av vad det är att vara människa.

akvarell, Marie Torebring 

söndag 12 november 2017

Lycka

Är detta lycka;


  • att individen får vara och bli det den är
  • att få vara fullständigt sann
  • att våga vara helt öppen gentemot omgivningen
  • att vara fri från lögner och självbedrägeri
  • att vara i en stor omfamning av självet och världen
  • en sammansmältning av självet med omgivningen
  • en upplösning
  • detachment
Novellerna, bok 7, har som mål att beskriva detachment ... men ... det är svårgreppbart, att släppa för att fånga det släppta och placera det i text.
foto: Marie Torebring 
dagens soluppgång Fars dag 2017

söndag 5 november 2017

Sexualitetsprincipen

Hörnpelarna i Sexualitetsprincipens serie är psykopati, sex, kärlek och andlighet.
Det promiskuösa beteendet hos psykopater ger en naturlig koppling till sex som ingrediens i historien då individer med sådan etikett utgör kärnan i berättelsen.

Avsaknad av empati innebär svårigheter med kärlek och andlighet. Vad är motsatsen till kärlek? Vad innebär andlighet? Detta är frågeställningar jag varit intresserad av sedan jag var barn och nu är redo att formulera i en serie böcker.

Barn kan inte överleva utan kärlek. Dess motsats kan tyckas vara ondska och psykopati kan tyckas ond, men behöver inte vara det så länge det som sker gynnar psykopatens agenda. På kort sikt behöver det som sker runt en psykopat inte vara ondska. På lång sikt får närheten till psykopater ett förödande resultat. Vreden kan vara momentan hos mindre begåvade individer, men de karaktärer som finns i Sexualitetsprincipens serie har en enorm envis uthållighet som varar längre än momentan ilska.

I Sverige på 1700-talet var kristendomen dominerande och det fanns krav på att kunna sin katekes. Var detta andlighet? Religionen kan ses som en grund i att lära sig ett politiskt förhållningssätt, men genom de vedermödor individerna utstår läggs en annan grund till ökad andlighet om individen medvetandegörs. För att bli medveten krävs rätt mycket lidande. Det vill säga erfarenhet. När du har erfarenhet av fattigdom, rikedom, föräldrar, föräldralöshet, mat, svält, födande, barnlöshet, förtryck, självförverkligande kan förståelsens broar byggas mot ökad empati. Då har individen kommit rätt långt.

I de böcker jag skriver befinner sig människorna under den här empatiska nivån och är inte i närheten av att förstå dess betydelse. Det är först i boken "Som i en dröm av ljus" det öppnas en dörr mot något annat, något större, omfångsrikare.