söndag 18 december 2016

Myndighet för jämställdhet

Hej!

Med anledning av artikel i metro fredag 2016-12-16 (Jens Bornemann/TT)


Vad händer med barn som bevittnar våld i sitt hem?

Börjar de själva slå som vuxna?

Är de mer benägna att ta emot slag som vuxna?

Vad mer fysiskt än slag är våld?

Är slag enbart fysiskt våld?

Psykisk terror, vad är det?

Vem vittnar om psykisk misshandel?

Är fysisk misshandel värre än psykisk misshandel?

Hur många åtal läggs ned på grund av att åklagaren inte tror sig vinna misshandelsmål?

Vem är vittne till våld i hemmiljö?

Hur får ett offer upprättelse?

Är det viktigt att få upprättelse?

Hur stoppas ett eskalerande våld?

Är straff metoden? Vilket straff?

Hur kan vi förstå?

Var går gränsen? Var lär vi oss att säga nej som förstås?    NEJ

Var kan vi lära oss om respekt och jämlikhet?

Lika värde   www.marietorebring.se