söndag 29 oktober 2017

Respekt

Det här med respektlöshet.
Det är inte kopplat till kön.
Om vi sätter ord på sexuella övergrepp, på makt, så framgår det tydligt att både män och kvinnor är del av det strukturella problemet.
Kvinnor försvarar mäns övergrepp på kvinnor.
Kvinnor begår diverse övergrepp gentemot män.

Ett exempel som jag funderar mycket på är om mannen inte vill ha barn och kvinnan inom ramen för äktenskapet skaffar barn ändå. Om mannen tiger och är medveten om det, så bidrar båda till att barnet inte vet vem den egentliga fadern är.

Är det viktigt att veta vem som är den biologiska föräldern?

För mig är sanningen viktigare än lögnen. Inte vem som är mor eller far.

Det handlar om respekt.
söndag 22 oktober 2017

Sexuellt våld, nu manifestation #metoosweden

Sexuellt våld
sexuella övergrepp
respektlöshet
att inte förstå vad jämställdhet är

Initiering av sexuella övergrepp började på Kungsholms fort år 1773. Lisa var 12 år.

Sexuellt våld sker på många plan, har många ansikten och hela mänskligheten är en del av den.
Det är en respektlöshet som betonar det ojämlika.

Åsa Regnér (s), svensk jämställdhetsminister tar ordet i sin mun, det ord jag bär på som svar på vad förövaren sysslar med, förakt. Hon fortsätter sitt tal med att det är en del av vardagen, av kvinnolivet. Jag ser hur utbrett problemet är och att det sexuella föraktet sker mot alla kön.

Individen lägger tyngden i sig själv. Lisa, Erika, Mia, Malena. Malena fick äntligen nog och ville ha en förändring. Den kommer nu.

  • Först blir individen medveten om vad denne faktiskt har varit utsatt för. Kan sätta ord på sin story.
  • Individen förstår att övergreppet inte är okej.
  • En dag slutar tigandet och offret för sin talan.
  • Systemförändring är möjlig då tillräckligt många individer blir medvetna.

Idag. Instagrambild
Kungsholms fort
Karlskrona
Tårar rinner
Det gör fruktansvärt ont där den bortopererade äggstocken satt
Smärtan är olidlig och löper parallellt med alla ord om sexuella övergrepp under #metoosweden
Lisas bok
Jag skakar

Empati, den samlade kraften hjälper övergrepp att läka på djupetfredag 6 oktober 2017

Begravningen 2

Den äger rum nu, kanske, kanske inte. Äldsta barnet, jag, blev inte inbjuden. Inte heller min syster. Vi fanns heller inte med i någon dödsannons till namn. Osynliggjorda. För vi är skilsmässobarn. Vi finns inte. Vi har aldrig funnits. Eller så heter det att vi valt att bryta eller något annat som är skilt från det som är sant. Skilsmässor är förbjudna. Frikyrka. Men, inte vilken som helst. Församlingsmedlemmar, tidigare, som sitter i fängelse för mord. Kända. Synliga i massmedia. De dolda morden som pågår i lönndom. Jesus halleluja. Dark lady.

Jag är skild från allt som varit. Vi höll varandras händer utan tårar, utan känslor. Mitt lidande blev hans lidande och vi är fullständigt färdiga med varandra.

Ett barn kan inget göra. Misshandel och hjärntvätt. Men, en vuxen, mogen människa som överlevt psykisk misshandel kan agera.
Good luck dear sister!
Tell everybody a different true!


att älska så mycket
villkorslöst
att en segerkrans
av eklöv
formasVilket träd symboliserar du dig som?


akvarell: Marie Torebring

söndag 1 oktober 2017

Glasögon

Livet föds och skapas ur kärlek
Glasögon skapar dimridåer av förutfattade meningar
vanföreställningar, projektioner
Bakom den skymda sikten finns
klarsyn

Ni kan inte fånga ljuset i en annan människas ögon
förrän ni fångat dess själ
Akvarell Marie Torebring