söndag 27 augusti 2017

Det som hände då upprepas nu

Det som hände då
upprepas nu, karma,
likt krafttrådar som väver mönster från förr.
En annan tid, likadant men inte identiskt.
En upprepning målas i så att det suddas ut.
Ödet manifesteras och förstås på ett annat sätt,
blir tydligare och klarare.
Otrygghet löses upp i förståelse och medlidandets kärlek.


Bilden illustrerar kopplingen mellan boken
"Så som i himlen så på jorden" och "Lisas bok".

författare Marie Torebring
illustratör Marie Torebring

söndag 20 augusti 2017

The ones you love

"Give the ones you love
wings to fly
roots to come back
and reasons to stay"

Dalai Lama XIV

You simply know this. Otherwise how could you be able to love?
You already love yourself that much, ready to give love to other living creatures.

måndag 14 augusti 2017

Ringen

Han höll upp sin hand vinklad mot baksätet där jag satt så att ringen på fingret blänkte till. Han var föraren och körde bilen. Bara ett barn. Nio år. Det blev en chock. Jag förstod det jag inte borde ha förstått. Något hade hänt bakom min rygg. Jag hade aldrig träffat henne. Hon skulle ingå i vår familj. En främling. Paniken spred sig i fel riktning. Inte dit den borde, dit ett naivt barn inte kan se. Lögner, manipulation, falskhet, konkurrens, egots maktfullkomliga rike.

Vi kom aldrig att ingå i samma familj. Det var fel slags oro. Från den stunden tillhörde jag ingen familj. Min existens upphörde. Många trodde jag var hans lillasyster. Han var blott 20 år äldre än jag. Han sa aldrig att han var min pappa.

Att inte sammanföra de två kvinnorna, den offentliga med den inre. Att välja den yttre samhällsnormaliteten. Det finns kvinnor som också gör så och det finns par som öppet lever så, att ha den yttre ramen och den inre åtrån riktad åt annat håll. Fasaden som ger trygghet kantad av den inre själsliga längtan, fantasin, drömmen, flykten från vardagens tristess bort åt annat håll. Det ofarligt dolda som hålls under mattan. När tron är sådan att människor inte är förbundna med varandra. När tron på hemligheters möjlighet är stor. När förnekan av det som göms i snö kommer fram i tö existerar. När otryggheten, sårbarheten, rädslan, fegheten får för stora proportioner. Om detta går att läsa i min bok "Så som i himlen så på jorden" med fortsättning i "Sprickor i isen". Krigets afton spelas upp.söndag 6 augusti 2017

lögner

Vet du vad lögner gör med en?
Vet du hur lögner slår undan marken för den som utsätts?
Vet du om det illamående som uppstår?
Vet du varifrån förvirringen kommer?
Vet du effekten av dubbla budskap?

Lögner fångas upp. Det är något som inte stämmer, blev titeln på en bok.
Lögnen ligger kvar på marken, på de steg vi går. Vi snubblar inte, vi ramlar på vårt illamående och slår in skallen så att vi blir förstörda. Vi agerar irrationellt.

Lögnaren halkar vidare på sina lögner mot nya offer.

För att gå genom femte chakrat, halschakrat upp till kronan krävs frihet från lögner. Sanningen är den enda som kan föra dig vidare i medvetandeterrängen.

Om lögner handlar första trilogin jag skrivit;

Del 1:  "Så som i himlen så på jorden"
Del 2:  "Sprickor i isen"
Del 3:  "Som i en dröm av ljus"

Del 1 utkom år 2016
Botaniska trädgården, Göteborg juli 2017